Σεμινάρια Κατάρτισης HEGO

Σεμινάρια Κατάρτισης HEGO

Επιτυχημένη Ολοκλήρωση των Σεμιναρίων Κατάρτισης

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας μιας εβδομάδας στην Ελλάδα στο πλαίσιο του έργου Herbs for Growth (HEGO). Την εβδομάδα 27-31 Μαρτίου 2023, 15 συμμετέχοντες, οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό και επιθυμία να μάθουν για τα ενθουσιασμό και επιθυμία να μάθουν για τα αρωματικά φυτά. Στόχος του προγράμματος ήταν η προώθηση βιώσιμων και καινοτόμων πρακτικών για τη διατήρηση, τη χρήση και την επεξεργασία των φυτικών φυτών. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τρείς οργανισμούς – δύο εταίρους του έργου Herbs for Growth (AUTh και ANETXA S.A.) και από την ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι.Κ.Ε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο