Ανακοίνωση διεξαγωγής «Πολιτιστικών Περιπάτων» και Εργαστηρίων για το ευρύ κοινό  και για σχολεία

Ανακοίνωση διεξαγωγής «Πολιτιστικών Περιπάτων» και Εργαστηρίων για το ευρύ κοινό και για σχολεία

Ο Δήμος Δράμας υλοποιεί την Πράξη «Αναβάθμιση της πολιτιστικής εμπειρίας στον αστικό ιστό της Δράμας», που χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  ΑΜΘ  2014-2020 και έχει ως αντικείμενο την  ανάδειξη της χρυσής εποχής του καπνού στη Δράμα (1840-1940), μέσα από την παρουσίαση των ιστοριών και των πρωταγωνιστών δέκα μνημείων που χωροθετούνται στο ιστορικό κέντρο της Δράμας και ευρύτερα αυτού. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την Καπναποθήκη και το αρχοντικό Αναστασιάδη (1875), το Σιδηροδρομικό Σταθμό (1895), την Καπναποθήκη Πορτοκάλογλου (1904), τα Εκπαιδευτήρια της Ορθοδόξου Κοινότητας Δράμας (1909), την Καπναποθήκη Πρωτόπαπα, πρώην Μιχαηλίδη (1912), το Θέατρο Ολυμπία (1920), την Καπναποθήκη Σπήρερ (1925), το Αρχοντικό Τζήμου, Ταξιαρχία, (1925), το αρχοντικό Φαις (1927), και, την Εθνική Τράπεζα (1928).

Στόχος της Πράξης είναι η βιωσιμότητα των έργων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, η συνεργασία και συμμετοχικότητα στην τοπική κοινωνία, η ανάδειξη του σύγχρονου πολιτιστικού τουρισμού ως αξιοβίωτη εμπειρία, με ελάχιστο ανελαστικό προαπαιτούμενο την επίγνωση της σημασίας των τοπικών πολιτιστικών πόρων τους.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης και σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία “ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΕ”, πρόκειται να πραγματοποιηθούν:

  • Δέκα (10) Πολιτιστικοί Περίπατοι για το ευρύ κοινό
  • Δέκα (10) Πολιτιστικοί Περίπατοι για σχολεία
  • Δύο (2) εργαστήρια για «τοπικούς πολιτιστικούς συνοδούς»
  • Ένα (1) εκπαιδευτικό εργαστήριο για δασκάλους σχολείων

Οι Πολιτιστικοί Περίπατοι και τα Εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν από 9 έως 15 Μαΐου 2023,  ως  εξής:

Τρίτη 9 Μαΐου 2023:                Σχολικοί περίπατοι

Τετάρτη 10 Μαΐου 2023:         Σχολικοί περίπατοι

Πέμπτη 11 Μαΐου 2023:          Σχολικοί περίπατοι & Περίπατοι για το ευρύ κοινό

Παρασκευή 12 Μαΐου 2023:   Περίπατοι για το ευρύ κοινό & Εργαστήριο για δασκάλους

Σάββατο 13 Μαΐου 2023:        Εργαστήρια για Τοπικούς Πολιτιστικούς Συνοδούς

Κυριακή 14 Μαΐου 2023:         Περίπατοι για το ευρύ κοινό

Δευτέρα 15 Μαΐου 2023:         Σχολικοί περίπατοι

Για τους σχολικούς περιπάτους και τους περιπάτους για το ευρύ κοινό, σημείο συνάντησης και διεξαγωγής είναι Η Καπναποθήκη Σπήρερ.

Το εργαστήριο για τους δασκάλους σχολείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 στο Δημαρχείο Δράμας (Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου – Τ.Κ. 66100 – Δράμα).

Τα δύο (2) εργαστήρια για το ευρύ κοινό  θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 13 Μαΐου 2023  στο Δημαρχείο Δράμας (Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου – Τ.Κ. 66100 – Δράμα). 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και δίνεται Βεβαίωση Συμμετοχής. 

Η συμμετοχή στα εργαστήρια και στους πολιτιστικούς περιπάτους είναι δωρεάν για όλους.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνία : 6946225747 & 6945287668

E-mail : alexandra_jt@yahoo.com & geontalampyra@gmail.com

Μετάβαση στο περιεχόμενο