Έργο E/HEALTH: Υπερσύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα δυδιάστατης (2d) – τριδιάστατης (3d) ακτινοσκοπικής απεικόνισης και χειρουργικής πλοήγησης

Έργο E/HEALTH: Υπερσύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα δυδιάστατης (2d) – τριδιάστατης (3d) ακτινοσκοπικής απεικόνισης και χειρουργικής πλοήγησης

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου e/HEALTH “ Receive Emergency/Daily needed HEALTHcare through innovations in the cross border area” με επικεφαλής εταίρο το Κέντρο Επειγόντων Περιστατικών του Κάρτζαλι (BG), με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020», για την ενίσχυση των δυνατοτήτων του σε εξοπλισμό εκτάκτων περιστατικών, καθώς και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, προμηθεύτηκε και έθεσε σε λειτουργία, υπερσύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα δυδιάστατης (2d) – τριδιάστατης (3d) ακτινοσκοπικής απεικόνισης και χειρουργικής πλοήγησης (navigation).

Μετάβαση στο περιεχόμενο