Έργο E/HEALTH: Εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος τηλεψυχιατρικής

Έργο E/HEALTH: Εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος τηλεψυχιατρικής

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου e/HEALTH “ Receive Emergency/Daily needed HEALTHcare through innovations in the cross border area” με επικεφαλής εταίρο το Κέντρο Επειγόντων Περιστατικών του Κάρτζαλι (BG), με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020», για την ενίσχυση των δυνατοτήτων του σε εξοπλισμό εκτάκτων περιστατικών, καθώς και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, προμηθεύτηκε και εγκατέστησε σύγχρονο σύστημα τηλεψυχιατρικής, που θα επιτρέπει σε ασθενείς της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Καβάλα, Νέστος, Παγγαίο, Θάσος) να έρχονται σε άμεση επικοινωνία,, αξιολόγηση, συμβουλευτική, κ.λπ., συμβάλλοντας έτσι στην ταχύτερη αντιμετώπιση καταστάσεων (κυρίως υφιστάμενων ασθενών και τακτικών κρίσεων) και τον περιορισμό των μετακινήσεων προς το Νοσοκομείο, μόνο για τις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο απαιτείται. Με την τηλεψυχιατρική, ενισχύεται η ισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για όλους, καταργούνται οι αποστάσεις και παρεμβάσεις σε καταστάσεις κρίσεων, περιορίζει τα κόστη μετακινήσεων και διαμονής ασθενών και συγγενών, δίνεται η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον επαγγελματία ψυχικής υγείας, Περιορίζει το κοινωνικό στίγμα, κ.λπ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο