Έργο E/HEALTH: Απόκτηση συσκευής multiplex PCR microarray

Έργο E/HEALTH: Απόκτηση συσκευής multiplex PCR microarray

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου e/HEALTH “ Receive Emergency/Daily needed HEALTHcare through innovations in the cross border area” με επικεφαλής εταίρο το Κέντρο Επειγόντων Περιστατικών του Κάρτζαλι (BG), με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020», για την ενίσχυση των δυνατοτήτων του σε εξοπλισμό εκτάκτων περιστατικών, καθώς και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, προμηθεύτηκε και έθεσε σε λειτουργία, σύγχρονη συσκευή multiplex PCR microarray για την άμεση (ταχύτερη) μέτρηση υιικού φορτίου και ταυτοποίησης μικρόβιων και ιών και με μικρότερο κόστος εξέτασης. Η αξιοποίηση της συσκευής στις αρχές της πανδημίας COVID-19 είχε πολύ θετικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο